Service på luft til vann varmepumper

En generell service/ettersyn på en luft til vann varmepumpe kan lønne seg når varmepumpen passerer 4-5 år!

Normalt så trenger ikke en luft til vann varmepumpe noe spesielt annet ettersyn enn at man kontrollerer vanntrykket på systemet og kontrollerer baksiden av utedelen slik at den ikke er tiltettet av løv og annet rusk. Vinterstid så må det sjekkes at den fjerner all is og frost ved avriming. Ikke la det bygge seg opp felt med tykk is, men fjern om nødvendig dette med varme eller lunket vann. Dette gjelder spesielt i temperaturområdende rundt 0 grader C. Hvis der ikke er et styringssystem for automatisk innkobling av tilleggsvarme så må det passes på at vanntemperaturen ikke kommer under 30 grader C på akkumulatortanken. Blir temperaturen for lav så får varmepumpen for lite energi til avriming og man kan komme inn i en ond sirkel med mye påriming, dårlig avriming og lite varmeeffekt.  

Vi tilbyr allikevel en driftskontroll av din varmepumpe når du måtte ønske, eller iht Serviceavtale hvis dette er inngått med oss. Eksempel på en driftskontroll finner du her. En slik driftskontroll koster per dato (November 2014) kroner 2.500,- inkl mva. Reise t/r utover 60km samt evt bompenger/ferge tilkommer.

F-Gassforordningen - Påbudt lekkasjekontroll 

For anlegg med fylling over 3kg er det nå påbudt med minst 1 årlig lekkasjekontroll - en lekkasjekontroll på et splitt-anlegg (to eller flere deler koblet sammen med kjølerør) koster fra kr 2.500,- eksl mva pluss reisekostnader. Har du et kompaktanlegg hvor alt det kjøletekniske er inne i en boks koster kontrollen fra kr 1.800,- eksl mva og reisekostnader. Prisene er per November 2014.

Den som ikke inngår avtale med godkjent firma risikerer dagbøter, så be om tilbud til ditt anlegg idag!