Kjøle- og fryserom

Som kuldeentreprenør leverer og installerer vi selvsagt en god del kjøle og fryserom samt aggregat til disse. Dette er for profesjonell og kommersiell bruk og som koster deretter. For privatkunden og mindre forretningsbygg kan vi imidlertid levere litt enklere og rimeligere varianter som du faktisk kan montere selv hvis du er litt fingernem. Hvis ikke så gjør vi det for deg.

Proffe kjøle og fryserom er bygget for å tåle en støyt - med stor trafikk inn og ut, gjerne med jekketraller og sekkehjul. Vegger, dører og innredning må tåle røff behandling og se nytt ut selv etter mange år, for "tilsynet" aksepterer ikke skitt, rusk, rust og annet som kan sette seg i hakk, hull og striper. Krav til dører som ikke kan låse deg inne, lys og alarmer - aggregat som må være av så god kvalitet
at man kan stole på at de går og ikke står. Stopper kjølerommet eller fryserommet i et hotell, i en butikk eller andre steder hvor det oppbevares større mengder matvarer så er det snakk om store kostnader og tap. For høye temperaturer over tid, bakterievekst etc kan gi matforgiftning og epidemier. Dette er et området som må være bra og med skikkelig kvalitet. Vi leverer stedsbygde og kundetilpassede rom fra HuurreFresvik eller Technoblock. Som regel benytter vi også Technoblock aggregat fordi de har god kvalitet, er stillegående, prisgunstige og importøren har god kompetanse og servicevillighet. Vi leverer også rom fra Porkka som er komplette fryse- og kjølerom med integrerte aggregat. Leveres som prefabriberte byggesett et utall av variasjoner og størrelser.

frys.jpg

For privatkunden er det selvsagt også viktig at rom og detaljer er gjennomtenkt og holdbare, men det er jo opplagt at trafikken inn og ut av et privat kjølerom er ganske liten i forhold til det på f.eks et restaurantkjøkken. Ei heller får man mattilsynet på besøk. Derfor trenger man ikke industrikvalitet på rom eller aggregat og kan klare seg med rimeligere men like fullt akseptabel kvalitet. Til privatkunden leverer vi derfor Thermocold kjøleromsløsninger! Enkel montering, konkurransedyktige priser og god kvalitet. Last ned ny brosjyre fra Thermocold her!

For mer informasjon om Thermocold kjølerom og Thermocold kjøleromsaggregat klikker du her www.thermocold.no Her laster du også ned brosjyrer, prislister og montasjeanvisninger. Be oss gjerne om et tilbud!