Hovedårsaken til at prisen gikk til Horningdal kommune var at de hadde valgt å bygge om fyrrommet i eldresenteret med varmepumpe som igjen henter energien sin fra Horningdalsvatnet. Forøvrig nord-europas dypeste innsjø. Siden oppstarten i November 2009 har anlegget gått prikkfritt med en besparelse i vintermånedene på mer enn 15.000kWt/måned. Den installerte varmepumpen er en Riello RAA-EF 0452H som yter ca 140kW. Dette er en moderne og flott maskin med integrert pumpemodul for både brine og varmtvann - den benytter R410A kuldemedie. Installatør er K.R.A Vik i Stryn - Leverandør er Energisentrum AS.