Riello Flat Panel Inverter er en serie rimeligere og kjøleteknisk enklere oppbygd varmepumpe enn Riello Matrix, men den har allikevel spesifikasjoner og kvaliteter som gjør den interessant - ikke minst har den en svært gunstig pris.

Det har lenge vært vanlig at man ikke har vært spesielt interessert i kostnad/nytte forholdet i kjøledrift (aircondition) uansett type anlegg, for må man kjøle så kjøler man uansett kostnad. Når inverterne kom viste det seg at disse er enda dårligere som kjølemaskiner med svært lav nominell kjøleeffekt i forhold til varmeeffekten (og investeringskostnaden). Riello Flat Panel Inverter og Riello Flat Panel (on/off) endrer dette forholdet dramatisk. Nå får man plutselig rimelige veggmonterte airconditionanlegg som både varmer og kjøler effektivt. De har begge R410A kuldemedium, inverterserien kan kjøres ned til minus 15 grader utetemperatur, har scrollkompressor, svært gode effektfaktorer og ikke minst et utrolig lavt lydnivå - kun 20dB som absolutt minimum. Mer informasjon om Flat Panel Inverter og Flat Panel får du ved å henvende deg til vårt kontor på mailbox@energisentrum.no eller se i katalogen som du kan laste ned under mappen PRODUKT.