RIELLO NEXPOLAR/Air HP 

Vi hadde lenge ønsket oss en varmepumpe som ikke bare tålte lave utetemperaturer, for det gjør de andre modellene våre også, men denne er fabrikkgodkjent ned til minus 20 grader utetemperatur!

Lenge ønsket vi oss en rimelig luft til vann som tålte opp til 60 grader turtemperatur på vannet - denne gjør det også! Ypperlig til erstattning av oljekjelanlegg!

Leveres i 4 - 6 - 8 - 12 og 15kW, alle i 230V/1 fas. Inverteren gjør at der ikke er noe startstrøm å snakke om, slik at lysblink er en saga blott når maskinen starter (derfor er 1 fas helt greit).

Riello Nexpolar Inverter varmepumpe, er i et lengre perspektiv noe helt nytt (nå 3 år gmlt) og som er konstruert for bedre å tåle lave utetemperaturer (-20ºC), høyere turtemperaturer på varmebærer (60ºC) og den har turtallsregulert/behovsregulert kompressor. På den måten så går den ned i turtall og strømforbruk (dermed også avgitt effekt og lyd) når behovet avtar, enten pga høyere utetemperaturer eller når den når set punktet sitt. Motsatt så øker den turtall og avgitt effekt (dermed også strømforbruk og lyd) når behovet øker, enten pga lavere utetemperaturer eller når der er stor avstand opp til set punktet.

I praksis så betyr dette at varmepumpen går stort sett hele tiden bortsett fra når det er varmt ute og varmt inne og det har vært slik en stund. Da stopper den gjerne opp en periode, men starter så klart igjen av seg selv. Men fordi den regulerer turtallet sitt så vil den, hvis den er rett dimensjonert og ikke for liten, spare mer energi enn hva en konvensjonell varmepumpe vil gjøre. Og det med mye mindre lydtrykk enn før.

I tillegg til funksjonen utekompensering så har man muligheter for å programmere sine egne dag/natt senkinger for ytterligere energisparing (6 perioder i døgnet), man har hurtigvalg som overstyrer programmeringen og som er enkelt å bruke selv for ”mor”, der er en inneføler som korrigerer utekompenseringen og enten øker eller senker temperaturen etter reelt behov. Jevnere innetemperatur og maksimal besparing i forhold til behovet er resultatet.

Det at man har hele 12 varmekurver (på den nyere MN modellen) gjør at man kan finne ”sin kurve” som passer best til sitt varmeanlegg og sine klimaforhold. I tillegg kan man ganske enkelt lage sin egen varmekurve. Som nevnt i forrige avsnitt, jevnere innetemperatur og maksimal besparing i forhold til behovet. Kurvene er tilpasset både gulvvarmeanlegg og radiatoranlegg - erfaringene med radiatoranlegg er meget gode, dette fungerer!

 

I motsatt ende av skalan, den minste på 4kW yter 2kW nominell effekt og kan trinne seg ned til et minimum på 900W avgitt effekt - perfekt for et lavenergihus!

Varmepumpen er også klar for å styre tilleggsvarme/reservevarme ved å ha klar et styresignal for kontaktor – det er bare å koble seg inn på rekkeklemmene i varmepumpen og programmere når man vil at tilleggsvarmen skal få komme inn. På samme måte er den klar for å styre prioritert tappevannsproduksjon via 3-veis ventil. Koble ventilen og en tanktermostat til rekkeklemmene og programmer inn hvilke temperaturhystereser varmepumpen skal jobbe etter.

All programmering og avlesing av alle parameter foregår på et enkelt  og elegant panel som plasseres innendørs. Kobles til varmepumpen med en 4 leder kabel med tynt tverrsnitt. Panelet må, på grunn av den integrerte termostaten, stå i et referanserom – det vil ofte si en gang i tilknytning til stue, kjøkken og eventuelle andre større rom hvor man har den samme jevne temperaturen.

Ser man på effekt så er prisen på Riello Nexpolar omtrent den samme som vi tar og har tatt for tilsvarende produkt i våre on/off serier. Den koster altså ikke noe spesielt mer selv om det er et helt annet og nytt/moderne produkt.

Dette er en fabrikkbygd varmepumpe med skikkelig kvalitet - det er ikke en luft/luft utedel som er ombygd i Norge!

Last ned brosjyren for Riello Nexpolar her!