Eddie Kalvatn har vært leder av Energisentrum AS i sin nåværende form siden 2002. Etter at Richard Strømmen kom inn som rørlegger i 2017 og medeier i 2019 så har det blitt en naturlig utvikling at vi fordeler ansvar for drift og videreutvikling av firmaet. Richard har under denne tiden også løst mesterbrev i rørleggerfaget og tatt ingeniøreksamener innen fagene Klima, Energi og Miljø. Han skulle derfor være godt rustet til å ta over den daglige driften og løfte Energisentrum AS til nye høyder! Eddie Kalvatn går inn i en nyopprettet stilling som avdelingsleder for Kuldeavdelingen og vil jobbe med salg, service og vedlikehold av kulde- og varmetekniske produkt samt ha ansvaret for lærlinger og kuldemontører. Han vil fortsatt være styreformann og delta i "styre og stell" fra den posisjonen.