I perioden frem til 30.April har vi nå en fantastisk lukrativ kampanje for innbytte av gamle eller defekte luft til luft varmepumper. Du får kr 2.000,- i innbytte når du kjøper en ny varmepumpe fra oss - med fratrekk direkte på fakturaen. Vi tar den gamle eller defekte med oss for destruksjon. Vi er medlem av Renas som har en ordning for innlevering av miljøfarlig og skadelig avfall. For nærmere informasjon om innbyttekampanjen og betingelser ber vi deg ta kontakt med Tafjord Kraft på 70 10 00 00.