Det vil si at vi som jobber med alle typer anlegg fra de minste til de største, må sertifiseres i Kategori 1. De som bare jobber med små anlegg slik som de minste luft/luft varmepumpene må sertifiseres i Kategori 2 og så videre.

 
Hensikten er  å redusere miljøskadelige utslipp, fordi en sertifisert fagmann har bevist at han kan behandle kuldemedier og anlegg med kuldemedier. Fagmannen har kunnskap og nødvendig teknisk utstyr til å tømme anlegget, reparere anlegget, trykkteste og lekkasjesøke anlegget og til slutt fylle anlegget med kuldemedie - uten utslipp til miljøet og atmosfæren.
 
Et biprodukt av dette er at vi som er godt etablert i bransjen håper at de som er ufaglærte og som er inne for å skumme fløten av et hett varmepumpe/airconditionmarked, skal tvinges til  å anskaffe seg kompetanse/kunnskap og ikke minst det dyre verktøyet og utstyret som kreves for å jobbe med dette i henhold til lover og retningslinjer. De som finner at dette nå blir for dyrt, vanskelig og uinteressant vil måtte forsvinne. Da kan vi endelig konkurrere på like vilkår. Konkurranse er sunt, men skal være rettferdig.
 
Energisentrum AS har allerede servicepersonell som er personlig F-gass sertifisert og målet er å få alle sertifisert innen fristen. Et mål er også å få selve firmaet sertifisert, som da vil være et kvalitetsstempel i konkurransen i markedet.
 
Interessert i å vite mer? Sjekk ut denne linken: http://vke.no/Om-VKE/F-gass/Opplaring-i-F-Gass/ eller søk på nettet etter F-Gass sertifisering.
 
Og til deg som er i markedet for å innhente tilbud på installasjon av kuldeanlegg eller varmepumper: Bruk et godkjent og faglig kompetent firma. At firmaet er landsdekkende og har et kjent navn er ingen garanti for at det hverken har kompetanse innen vårt fag eller er godkjent etter de nye retningslinjene!