Årets hittil beste nyhet!!?? Det blir nå mulig å få 25.000 i støtte for å bytte fra fossilt til fornybar energi! Enova har i dag presentert nye støtteordninger for overgang fra fossil til fornybar oppvarming i husholdningene og energisparing. Nå kan privatpersoner få opptil 25 000 i støtte for å bytte ut forurensende oljefyr.

 
Se hele artikkelen her: http://www.vvsforum.no/artikkel/7212/25-000-i-stoette-for-aa-bytte-fra-fossilt-til-fornybar.html 
 
Vi har varmepumper, akkumulatortanker og systemløsninger for slik utskiftning! Ta kontakt for mer informasjon eller spør din rørlegger etter systemløsninger fra Energisentrum AS!