Som første og eneste leverandør av luft til luft varmepumper så tilbyr vi nå en utvidet garanti utover ordinær 5 års garanti. Vi tilbudte tidlig 5 års garanti, og er nå først med 10 års garanti til forbruker. Årsaken er så klart vår gode erfaring med Riello luft/luft varmepumper gjennom mange år. Med forbruker så menes privatkjøp av modeller til privat bruk.

 
En forutsetning for utvidet garanti er imidlertid at kunden inngår avtale om service i perioden, en avtale mange ønsker allikevel. Ønsker man ikke dette, har man allikevel full 5 års garanti som før, uten ekstra kostnad så klart.
 
Energisentrums utvidede garanti fra 5 til 10 år er å se på som en driftsgaranti som beskytter deg som forbruker mot feil i komponenter.
 
Følgende er derfor ikke dekket av garantien:
- Skade på fjernkontroll, som kan skyldes fallskader eller søl fra brus og lignende
- Skader som påføres ute- eller innedel, direkte eller indirekte som følge av feil bruk, sol/UV stråling, korrosjonsskader pga salter eller variasjoner og/eller feil på strømnettet
 
Forutsetningen for at garantien skal gjelde er at hver service er utført til gjeldende serviceintervall og at alle servicebesøk blir loggført i skjemaet med dato, navn og stempel av vår representant som utfører servicen.
 
Serviceavtalen innebærer 5 servicebesøk i garantiperioden. Første besøk er gratis, de andre koster pr dato kr 1.490,- inkl mva. Første besøk er en kontroll av at maskinen fungerer som den skal og at periodisk vedlikehold av filter utføres. De 4 neste servicebesøkene innbefatter full driftskontroll med loggføring og rens av innedel evt utedel.
 
MED EN RIELLO VARMEPUMPE FÅR DU IKKE BARE EN AV MARKEDETS BESTE OG MEST DRIFTSSIKRE VARMEPUMPER - MEN DU FÅR OGSÅ MARKEDETS BESTE GARANTI!