Vann til vann

Vann til vann eller væske til vann som er en mer korrekt betegnelse, vil være den optimale varmepumpen for alle bygg med en eller annen slags vannbåren varmedistribusjon. Dette fordi en væske til vann henter energi via en lukket krets med sirkulerende væske som senkes i et borrehull, legges i sjø eller graves ned i jordsmonnet. Disse varmekildene byr på en jevnt over stabil temperatur hele året og vil derfor gi en høy energisparing og høy driftsikkerhet.

Varmepumpen står innendørs og har en lengre forventet levetid enn luft til vann. Besparelsen vil være i området 20-30% større, og hele systemet er mer elegant og estetisk riktig. Uansett hvordan man vrir og vender på det - kan man slippe en boks ute på veggen eller i hagen så er det en fordel.  

Energisentrum AS har et stort utvalg av varmepumper av typen vann til vann fra 3kW opptil ca 500kW per modul. Varmepumper for bolig eller næringsbygg, med eller uten tappevannsproduksjon, borrehull, jordvarme eller sjøvarme. Har du et bygg har vi en løsning. En vann/vann varmepumpe tar opp energi via en lukket kollektor med en væskeblanding som ikke fryser og som sirkulerer gjennom fordamperen (indirekte). Den avgir energi via et vannbårent varmesystem som sirkulerer gjennom kondensatoren (indirekte). Hele varmepumpen står innendørs.