Luft til vann

Luft til vann varmepumpe er et utmerket alternativ hvis man av økonomiske eller andre årsaker ikke har anledning til å borre i fjell, grave i jord eller legge kollektor i sjøen. Hele varmepumpen plasseres ute, den kan stå inne, eller den kan splittes i en utedel og en innedel.

Energisentrum AS kan tilby et bredt utvalg i luft til vann varmepumper med mange ulike modeller fra små bolighusvarmepumper til de virkelig store for industri og næring. Vi har lang erfaring med luft til vann. Utmerket løsning i kyststrøk med årsmiddel over +5 grader. Driftssikre, moderne løsninger med stort sparepotensiale. Du må regne med en besparelse på minimum 50% i forhold til hva du ville brukt med kun elektrisk oppvarming. Nedbetaling av investeringen er normalt gjort etter 5 til 6 år. Har ditt bolighus allerede et vannbårent varmeanlegg som går via en dobbeltmantlet bereder med min. 100 liter yttermagasin er du forberedt til å installere en luft til vann varmepumpe, og nedbetalingen av selve varmepumpen går enda raskere. 

En luft til vann varmepumpe av de enklere modellene installeres som oftest utendørs og kobles via et rørstrekk med tur/retur til en akkumulatortank eller dobbeltmantlet bereder innendørs. Sirkulasjonspumpen er montert og integrert i varmepumpen (de mindre modellene, bestilles ekstra på store maskiner). Via den integrerte automatikken vil varmepumpen leve sitt eget liv mot denne tanken og hele tiden holde denne med en viss mengde varmtvann ved en på forhånd bestemt temperatur. I samme tank/magasin kan det monteres elektrisk tilskuddsvarme som gir energi de kaldeste dagene når varmepumpen ikke strekker til. Varmtvannet kan da hentes ut fra samme magasin via en shuntventil og forsyne f.eks et gulvvarmeanlegg. Denne shuntventilen kan med fordel være utekompensert og med en referanse-romtermostat.  

Det beste er derimot å gjøre dette med en varmepumpe som har integrert automatikk som styrer varmen i forhold til utetemperaturen. Varmepumpene for bolighus har som regel avanserte styringer med utekompensering og kan på samme måte som en avansert væske/vann varmepumpe styre både tilleggsvarme og prioritert tappevannsproduksjon. De fleste modellene vi leverer har alt dette som standard (både tanken, vekselventil og elektrisk tilleggsvarme er ferdig integrert og montert).