Hva koster vannbåren varme?

Man tror gjerne at vannbåren gulvvarme er dyrt. Fakta er at det per kvadratmeter er billigere å legge enn elektrisk varmekabel.

Forskjellen er i hovedsak at de færreste tar seg råd til å ha et energislukende anlegg med varmekabel i alle gulv. Skal man derimot nytte seg den energisnåle og miljøvennlige varmepumpen så bør man ha vannbåren gulvvarme i så mange gulv som mulig. Dermed så blir nødvendigvis totalprisen arealavhengig - desto flere kvadratmeter desto dyrere. Men samtidig større sparepotensiale!

Der er visse hensyn som må tas ved beregningen:

- Du kan beregne at du trenger 3,8m slange per m² gulvareal (20mm gulvvarmerør)

- Du bør ikke ha mer enn 100m gulvvarmerør per kurs. Og dette inkluderer til og fra fordeleren. I nødstilfelle kan du med 20mm rør gå opp til 120m men det er absolutt maksimal rørlengde! - Hvis mulig, bruk 20mm rør. Unngå tynne rør, men på f.eks baderomsgulv kan det være hensiktsmessig å gå ned til 16mm da disse er lettere å legge tett. Noen ganger kanskje man vil gå ennå lenger ned i diameter på rørene, men da er faren for at anlegget ikke fungerer skikkelig veldig stor! Dette pga motstand i rørene og faren for at det ikke sirkulerer skikkelig. Vannet vil alltid ta minste motstands vei, og da er det viktig at den som planlegger, tegner, legger og kjører i gang anlegget vet hva han eller hun gjør! 

- Termostatstyring er vekkastet der hvor rørene er lagt i massiv masse som betong/støp. Tregheten i systemet gjør at det normalt ikke har noe for seg. I tregulv med sporplater og aluminium fordelingsplater så er det derimot en stor fordel.  

Har du oversiktstegninger over rominndeling med påført areal? Send oss tegningene så skal vi beregne et gulvvarmeanlegg til deg. Vet du hva du trenger og vil ha? Send oss et oppsett med type komponenter og antall deler/meter så sender vi deg et tilbud.  

Har du spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt. Vi har holdt på med dette en stund og har gjerne svar på det du lurer på.