Vannbåren varme kan være gulvvarme, radiatorer og fancoil/viftekonvektor. Det mest vanlige i mindre nybygg er gulvvarme. Fan coil/viftekonvektorer er ofte brukt i forbindelse med konvertering fra oljekjelanlegg til varmepumpe.

Vi leverer gulvvarme fra lendende leverandører. For beregning og tilbud på gulvvarme ta gjerne direkte kontakt på mailbox@energisentrum.no  eller send oss tegningene på ditt hus eller prosjekt så setter vi opp dette sammen med våre leverandører og vår egen rørlegger. 
 
Per idag legger nesten hvert 3. nye hus inn vannbåren varme i form av gulvvarme. Mange konverterer også eksisterende bygninger når de allikevel skal renovere. Hvorfor? For å kunne nyttiggjøre seg miljøvennlige og energisparende produkter som f.eks varmepumpe.

For å kunne nyttiggjøre seg av en vann til vann eller luft til vann varmepumpe må man ha et distribusjonssystem for den produserte varmen som inneholder vann. Gulvvarme og radiatorvarme er de mest kjente og benyttede former for vannbåren varme i boliger. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å benytte fancoils, også kalt viftekonvektorer. Dette er en slags radiatorer som har en innbygget og termostatstyrt vifte for å distribuere luft som blir oppvarmet av vannet i radiatoren. Se mer om fancoils i vår Produktkatalog!

Mange eldre hus og bygninger har allerede et radiatorsystem som varmes via olje-, el-, eller vedkjel. Noen har også en kombinasjonskjel. Som regel er der også en varmtvannsbereder i dette systemet. Det er relativt uproblematisk å erstatte et slikt kjelsystem med en varmepumpe - fakta så er de fleste konverteringer i Sverige av denne typen, og Sverige har lenge vært et slags forbilde for oss hva gjelder installasjon av varmepumper. Hvor sammenlignbart det egentlig er, er en annen sak.  

Det er hevet over tvil at det mest komfortable og energisparende vannbårne varmesystemet er gulvvarme. Komforten oppnås bla ved at varmen kommer nedenfra, det er føttene dine som bestemmer opplevelsen av varme, ikke hodet. Varmen er jevnt fordelt over hele gulvet, ikke konsentrert fra et punkt på veggen med dertil høy temperatur rundt dette punktet og kaldere dess lenger vekk vi beveger oss. Du har varme i alle aktuelle rom og gulv - du slipper å gå med tøfler mellom rom og etasjer. Videre letter det møblering og reduserer brannfaren.

Gulvvarme med sin lave gjennomsnittstemperatur er det mest gunstige også for varmepumpen. Dess lavere "løft" varmepumpen har (forskjell mellom varmekilde og varmeavgiver) dess høyere effektfaktor. Effektfaktoren er forskjellen mellom tilført og avgitt effekt - den gir da et godt bilde på sparepotensialet. Varmepumper kombinert med gulvvarme er den beste og optimale løsningen.

Det er til slutt viktig å kunne sette en pris eller verdi på dette med komfort og ikke bare fokusere ensidig på investeringskostnad og tilbakebetalingstid. Varmepumpen er det eneste godt utviklede produkt som faktisk sparer deg for energi og penger, og varmepumpen bør knyttes mot et vannbårent gulvvarmesystem for å fungere optimalt. Sammen koster dette en del penger, men sett samtidig en verdi på det å ha det varmt og komfortabelt i alle gulv i alle rom - hele året! Da blir regnestykket plutselig veldig interessant. En annen sak er for øvrig at varmepumpens pris er helt uinteressant så lenge den betaler seg selv via driften og besparelsen.  

For å få et godt, funksjonerende gulvvarmeanlegg og en fornuftig pris, bør du velge en erfaren installatør. På Sunnmøre og i deler av Romsdalen kan Energisentrum AS gi gode konkurransedyktige tilbud. Eller si landet så finnes det flere gode og erfarne installatører av gulvvarme. Spør gjerne etter referanser og sertifiseringer, og ikke minst, be gjerne om tilbud fra flere installatører. Føler du at du trenger hjelp til vurderingen av de enkelte, ta gjerne kontakt med oss, NOVAP, Varmeinfo, eller din nærmeste Enøkrådgiver.