Varmepumpen må få tilført energi for å kunne avgi energi

Hvis varmepumpen gir 4kW og har en effektfaktor på 4 betyr det at 1kW kommer fra strømnettet og 3kW fra energikilden. Dette forutsetter at energikilden er riktig dimensjonert.

En forutsetning for god og stabil varmepumpedrift og god COP (effektfaktor) er at man først og fremst har en god varmekilde. Dernest så må den være riktig dimensjonert og det vil si at "opptaksutstyret", det som man henter energien med må være tilpasset den energimengden man ønsker å få ut for å passe til den energimengden man ønsker å få levert ut av varmepumpen. En god fellesbetegnelse her er kollektoren (samleren).  

Varmeenergi kan man i prinsippet hente overalt rundt oss. Så lenge det er teknisk mulig å lage en kollektor. Hva som lønner seg med tanke på investeringskostnad i forhold til forventet besparelse gjør imidlertid at dette gir visse begrensninger.

Vanligste energikildene vi har tilgjengelig for varmepumper i Norge er:

- Luft

- Jordvarme via borrehull i fjell

- Jordvarme via horisontal kollektor i marken

- Sjøvarme via horisontal kollektor på sjøbunnen

- Sjøvarme via pumping av sjøvann og varmeveksler

Og i den rekkefølgen ser man også hvor vanlig det er, luft er vanligst (via luft til luft varmepumper). Hva som er best for deg finner vi ut sammen. Med vår mangeårige erfaring så luker vi fort ut hva som ikke har noe for seg. Beregning av kollektor størrelse gjør vi for deg.